IŠSKIRTINIS DĖMESYS KOKYBEI IR SKONIUI


UAB „Danvita“ didina pardavimus užsienio rinkose

 

UAB „Danvita“ pagrindinė veikla yra trapiųjų duonelių  gamyba. Įvertinusi turimą patirtį ir ateities perspektyvas maisto gaminių rinkoje eksportui, įmonė įgyvendina projektą „UAB „Danvita“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“. Jo metu įmonė investuodama savo ir pasitelkdama ES paramą, skirs dėmesį užsienio rinkų plėtrai.

Pagrindinis projekto tikslas - paskatinti UAB „Danvita” plėtrą naujose ir esamose eksporto rinkose, dalyvaujant septyniose tarptautinėse parodose užsienyje. Projekto įgyvendinimas leis didinti pajamų diversifikaciją geografiniu aspektu. Užmegzti ryšiai dalyvaujant tarptautinėse parodose užtikrins eksporto pardavimų plėtrą tikslinėse rinkose.

Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “Naujos galimybės LT”. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas sudaro 37 325 Eur, mažiausiai dar tiek pat lėšų planuoja skirti pati įmonė.


 

 

​Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė UAB „DANVITA“ įgyvendina projektą UAB "Danvita" investicijos į modernią gamybinę įrangą“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0066) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė UAB „DANVITA“ yra viena pirmųjų privačių duonos kepyklų Lietuvoje, įsikūrusi 1994 m. Zarasuose. Pagrindinė įmonės veikla yra kokybiškų trapiųjų duonelių, šiaudelių, riestainių, traškučių, džiūvėsių bei sviestinių sausainių gamyba. Siekiant didinti įmonės konkurencingumą, būtinos investicijos į modernias gamybos technologijas.

Projekto tikslas – įdiegti modernią gamybinę įrangą, kuri sudarytų sąlygas padidinti gamybinius pajėgumus, paspartinti visą gamybos procesą, o kartu sukurti didesnę pridėtinę vertę ir įmonės darbo našumą.

Bendra projekto vertė – 1.428.571,43 EUR Eur. Skirtas finansavimas – 500.000,00 EUR.

 


 

 

Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse
UAB „DANVITA“, siekdama prisidėti prie Europos žaliojo kurso tikslo įgyvendinimo transporto sektoriuje, mažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį ir, kartu, taupiai naudoti resursus ir lėšas, dalyvauja, įgyvendinant jungtinį projektą „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“, ir numato įmonės teritorijoje įsigyti ir įrengti dvi elektromobilių įkrovimo stoteles su trimis prieigomis.

Projektu siekiama spręsti privačių elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problemą, sudarant galimybę privačius elektromobilius įkrauti ir darbovietėse.
Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – iki 6 mėnesių.
Skirtas finansavimas –2398,30 eurų.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.